תאוריית ההתקשרות


בשנים האחרונות מחקרים רבים מצאו כי קיימת העברה בין דורית של סגנון ההתקשרות, משמע, קיימת התאמה של כ 70% בין סגנון ההתקשרות של ההורים לסגנון ההתקשרות שייפתח ילדם. כמדריכי הורים חשוב שנדע כי קיימת העברה בין דורית של סגנון ההתקשרות של ההורה. חשוב שנדע לזהות את סגנון ההתקשרות של ההורים. […]

Vuln!! Path it now!!