ארכיון חודשי : ספטמבר 2016


בשנים האחרונות מחקרים רבים מצאו כי קיימת העברה בין דורית של סגנון ההתקשרות, משמע, קיימת התאמה של כ 70% בין סגנון ההתקשרות של ההורים לסגנון ההתקשרות שייפתח ילדם. כמדריכי הורים חשוב שנדע כי קיימת העברה בין דורית של סגנון ההתקשרות של ההורה. חשוב שנדע לזהות את סגנון ההתקשרות של ההורים. […]

Vuln!! Path it now!!