Vuln!! Path it now!! 2


בשנים האחרונות מחקרים רבים מצאו כי קיימת העברה בין דורית של סגנון ההתקשרות, משמע, קיימת התאמה של כ 70% בין סגנון ההתקשרות של ההורים לסגנון ההתקשרות שייפתח ילדם. כמדריכי הורים חשוב שנדע כי קיימת העברה בין דורית של סגנון ההתקשרות של ההורה. חשוב שנדע לזהות את סגנון ההתקשרות של ההורים.

ההעברה הבין דורית באה לידי ביטוי במספר דרכים:
1. הדרך בה ההורים יהיו רגישים אל הילד והדרך בה יגיבו אל צרכיו.
2. מנגנוני התקשרות של ההורים עם הילדים.

ההורים מגיעים להדרכה בעקבות קשיים של הילד. באמצעות תאוריית ההתקשרות ניתן להסביר קשיים רבים שחווה הילד: חברתיים, הסתגלותיים, קשיי למידה, שפה, בעיות התנהגות ועוד.
התיאוריה מחדדת את הצורך ברגישות הורית לצרכים של הילד, התאמת המענה לילד. בהדרכה יש לבדוק עם ההורים מה הם צרכיי הילד כפי שהם מזהים אותם וכן עד כמה הם מדייקים במענה לצרכים של הילד.

סגנון ההתקשרות אכן מתבסס בשלוש השנים הראשונות לחיים, עם זאת חוויות מתקנות בעתיד יכולות להביא לשינוי בסגנון ההתקשרות. החוויה המתקנת יכולה להיווצר מהבניה של מערכת יחסים חדשה או אחרת עם ההורים, או עם מבוגרים משמעותיים אחרים (מדריך בפנימייה, מטפל רגשי, מורה ועוד...) או חברות מפרה ועמוקה או בגילאים מאוחרים יותר בן/ בת זוג.

בהדרכת ההורים חשוב לזהות את סגנון ההתקשרות של ההורים עצמם וכן את דפוס ההתקשרות של הילד. דרך כך ניתן יהיה לעבוד עם ההורים על פיתוח הרגישות שלהם לצרכיי הילד ועל מתן מענים מדויקים יותר לילדם כמו גם על זיהוי נקודות קושי שלהם בהורות.


2 מחשבות על “Vuln!! Path it now!!

סגור לתגובות.