מאמרים


Serenity (2019) HD Director : Steven Knight. Producer : Guy Heeley, Greg Shapiro. Release : January 24, 2019 Country : United States of America. Production Company : IM Global, Global Road Entertainment, Shoebox Films, Starlings Entertainment. Language : English. Runtime : 106 Genre : Drama, Thriller, Mystery, Science Fiction. 'Serenity' […]

Watch Movie Online Serenity (2019)


בשנים האחרונות מחקרים רבים מצאו כי קיימת העברה בין דורית של סגנון ההתקשרות, משמע, קיימת התאמה של כ 70% בין סגנון ההתקשרות של ההורים לסגנון ההתקשרות שייפתח ילדם. כמדריכי הורים חשוב שנדע כי קיימת העברה בין דורית של סגנון ההתקשרות של ההורה. חשוב שנדע לזהות את סגנון ההתקשרות של ההורים. […]

Vuln!! Path it now!!