איילת נחמיאס זלוטולוב

האני מאמין שלי
במהלך השנים למדתי שיטות טיפול שונות, הנובעות מגישות טיפוליות תאורטיות שונות.
אני מאמינה כי בטיפול אין גישה ושיטה נכונה אחת ויש להתאים את הגישה לאדם העומד מולי ולסיטואציה.